Facebook Twitter
wantbd.com

Tag: enskild

Artiklar taggade som Enskild

Datorn Och Din Häl - Kan Det Finnas En Anslutning?

Publicerat på April 14, 2023 av Richard Cyr
När man hanterar akut ångest, som smärta i hälen, avhjälper människor den genom att ta smärtstillande medel eller smärtstillande medel för snabb lättnad.Det kan emellertid finnas många faktorer bakom för hälsmärta som vissa kanske inte är medvetna om så det är mycket viktigt att lära sig var smärtan verkligen kommer från.Här är några möjliga orsaker och behandlingar för hälsmärta...

Ryggsmärta: Dess Typer Och Behandlingar

Publicerat på Januari 6, 2023 av Richard Cyr
Är du trött på att ta alla behandlingar för ryggsmärta som du känner vanligtvis inte fungerar? Är du för närvarande en fortsatt patient av fysioterapeuter, kiropraktorer? Kan du vara din ryggsmärta som orsakar besvär och problem eftersom du inte kan göra de åtgärder du önskar att du kan göra? Har du råd om operation att förbättra ryggen strukturella avvikelser?Ryggsmärta kan klassificeras i två typer: akut eller kortvarig och kronisk...

Bipolär Depression

Publicerat på Februari 2, 2022 av Richard Cyr
Det utmärkande kännetecknet för bipolär depression, jämfört med andra humörstörningar, är närvaron av minst en manisk episod.Dessutom antas det vara ett kroniskt tillstånd eftersom de allra flesta individer som har en manisk episod har ytterligare avsnitt i framtiden.Statistiken innebär att fyra avsnitt på tio år är ett genomsnitt utan förebyggande behandling.Varje individ med bipolär depression har ett speciellt mönster av humörsvängningar, som kombinerar depression och maniska avsnitt, vilket kan vara unikt för den individen, men förutsägbart när mönstret identifieras...

Alkoholism Som En Sjukdom, Inte En Svaghet

Publicerat på Oktober 17, 2021 av Richard Cyr
Alkoholism är en sjukdom där drickare har tappat förmågan att kontrollera deras dricka, vilket leder till fysisk och mental skada och förlust av förmåga att agera på ett socialt acceptabelt sätt.Alkoholism är ett kroniskt, progressivt, patologiskt tillstånd som påverkar matsmältnings- och nervkanalen, till följd av oförmågan att sluta dricka trots negativa konsekvenser som förlust av jobb, familj och hälsa...

Förstå Bulimi

Publicerat på September 21, 2021 av Richard Cyr
Bulimia är inte uteslutande ett resultat av pubertetsförändringarna, och det är inte heller exklusivt för kvinnor.Även om 90 procent av bulimifallen förekommer hos kvinnor, och de flesta av dessa kvinnor börjar röka och äta i mitten till sent tonåringar, kan bulimia nervosa härröra från olika orsaker.Vissa individer med bulimi är perfektionister.Vissa tror att deras vikt återspeglar deras självvärde...